Berichtgeving van KNKV nav laatste persconferentie

De Rijksoverheid maakte vrijdagavond bekend dat er in ieder geval tot 19 december 2021 niet na 17.00 uur gesport mag worden. Daaropvolgend heeft het KNKV gekeken hoe het z’n leden zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te kunnen blijven sporten.

Het uitgangspunt bij onderstaande besluiten ten aanzien van de zaalcompetitie is dat het KNKV de verenigingen in deze zware tijd maximale flexibiliteit wil bieden en daarmee zo goed mogelijk wil ondersteunen. Sport is onderdeel van de oplossing in de coronacrisis. Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten. Het KNKV wil daarom zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast heeft het KNKV gekeken naar mogelijkheden om een alternatieve competitie op te zetten met de mogelijkheid om deze uit kunnen spelen. Dit voor de teams voor wie in de komende weken trainen en/of spelen onhaalbaar blijkt. Op deze manier wil het KNKV recht doen aan de uitgangspunten van de verschillende sporters in het breedte-, wedstrijd- en topkorfbal.

Kamerdebat

Onderstaande besluiten en mogelijkheden, voor flexibiliteit richting verenigingen en gericht op het laten korfballen van zoveel mogelijk mensen, zijn onder voorbehoud van het debat in de Tweede Kamer op woensdag 1 december. Het KNKV hoopt dat het stopzetten van sportend Nederland teruggedraaid wordt en de sportsector als essentieel wordt gezien. Mochten de maatregelen teruggedraaid worden dan vindt de gehele zaalcompetitie doorgang zoals oorspronkelijk gepland.

 Breedtekorfbal

Circa zeventig procent van het totaalaantal teams is actief in het breedtekorfbal. Hierin spelen met name jeugdteams en ‘lagere’ seniorenteams. De praktijk leert dat het voor deze teams mogelijk is om wedstrijden te kunnen spelen, al dan niet in combinatie met trainen. Deze mogelijkheid is er ook, omdat in het breedtekorfbal de indeling naar sterkte op basis van data plaatsvindt en niet via een promotie/degradatieregeling, waardoor een volledig afgeronde competitie geen eis is. Het KNKV heeft daarom besloten dat de huidige breedtekorfbalcompetitie doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet. De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg op nieuw in te plannen.

We gaan er vanuit dat verenigingen het wedstrijdprogramma volgen zoals dit gepland is. Indien er niet gespeeld gaat worden, is het van belang je tegenstander tijdig te informeren. Contactgegevens kun je vinden in het adresboek in Sportlink Club (via het menu vereniging).

Wil je wedstrijden in de aankomende periode op de dag zelf van tijd wijzigen, kan dit via de wijzigingenmodule in Sportlink Club.

Wil je een niet gespeelde wedstrijd inhalen op een midweeks moment, ga dan in overleg met je tegenstander, stem dit gezamenlijk af en informeer beidecompetitie@knkv.nl met de nieuwe datum, tijd en speellocatie.

Voor wedstrijden in te halen in het weekend verzoeken we je te wachten tot het nieuwe programma van het top- en wedstrijdkorfbal gepubliceerd is.

Er hoeft in Sportlink Club of de KNKV wedstrijdzaken app niets gedaan te worden met de wedstrijden die om 17.00 uur nog bezig zijn, of na 17.00 uur beginnen.

Korfbal League

Als topsportcompetitie heeft de Korfbal League een uitzonderingspositie, waardoor de teams in de Korfbal League (en Reserve Korfbal League) ook na 17.00 uur kunnen blijven trainen en spelen. Deze wedstrijden worden allemaal via het gezamenlijke livestreamplatform Eyecons uitgezonden, waardoor fans van deze duels kunnen genieten. De Korfbal League (en Reserve Korfbal League) vindt dus doorgang, conform de huidige competitieopzet.

Wedstrijdkorfbal

Circa dertig procent van het totaalaantal teams is actief in het wedstrijdkorfbal. Hierin speelt een combinatie van standaard-, reserve-, dameskorfbal- en jeugdteams. De medische commissie van het KNKV geeft aan dat er in deze competities een direct verband is tussen trainen en het spelen van wedstrijden, terwijl trainen in teamverband dus momenteel nauwelijks mogelijk is. Verder zijn in deze competities promotie en degradatie van belang voor een juiste indeling op sterkte en is het dus noodzakelijk om de competitie te kunnen uitspelen. Dat laatste is in het huidige competitiemodel al bijna onmogelijk, gezien de huidige kabinetsmaatregelen en bijbehorende onzekerheid, de beschikbare zaaluren en het gegeven dat het KNKV de verenigingen en teams niet wil dwingen om te veel wedstrijden in korte tijd te spelen/in te halen.

Om bovengenoemde redenen komt het KNKV voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van de zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke startdatum. Deze competitie is volgens een hybride model met combinaties van poules met zes en vier ploegen, eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang van de nieuwe alternatieve competitie komt het KNKV met een nadere uitwerking van de promotie/degradatieregeling. Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden zoals momenteel gepland spelen, als de betreffende verenigingen dit mogelijk en wenselijk achten. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat worden beschouwd als niet gespeeld.

 Resumerend:

– Competitie wedstrijdkorfbal wordt per direct gestopt

– Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen

– Geplande wedstrijden in de komende weekenden kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld als beide teams dat willen, maar de resultaten tellen niet mee voor de competitie.

Indien teams van geplande wedstrijden voor 17.00 uur niet gaan spelen, geldt ook hier, informeer elkaar en ook de scheidsrechter indien aangewezen. Het kan ook zijn dat de scheidsrechter zichzelf afmeldt, dan wordt dat via de wedstrijdwijzigingen gecommuniceerd.

Er hoeft in Sportlink Club of de KNKV wedstrijdzaken app niets gedaan te worden met de wedstrijden die om 17.00 uur nog bezig zijn, of na 17.00 uur beginnen.

 

Zaterdag 27 november: de Effies en de Eeetjes

Zaterdag 27 november begon de competitie voor de Effies en de Eetjes. Ze speelden allemaal thuis.

Lees meer

De F1, E2 en E3 bij en tegen Purmer

Om 10 uur mochten de F1,E2 en de E3 het opnemen tegen resp. de F1, E1 en E2 van Purmer. Dit keer allemaal in reserveshirts.

Lees meer

Uitslagen oefenwedstrijden jeugd

Hier staat het programma voor de jeugd:

Update 20 november  2021

Lees meer

Sinterklaas kom je ook?

Kom je ook?

Geef je snel op via deze link: Aanmelden Sinterklaas

Groetjes het JAC

 

Trainingsschema zaal 2021-2022

Na overleg met de trainers waarbij vooral gekeken is naar de match van beschikbaarheid trainers vs ingehuurde zaalruimte is het nieuwe trainingsschema tot stand gekomen. Klik hier om het schema op te vragen.