Privacy Policy | AKC Sporting West

AKC Sporting West, gevestigd aan Klönneplein 10-14, te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@sportingwest.com
www.sportigwest.com
Telefoonnummer clubgebouw: +31(0)20-475 05 71

De Privacy Officer van AKC Sporting West is te bereiken via privacy@sportingwest.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sporting West hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sporting West houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Persoonsgegevens verwerken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor een verwerking;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen;

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie (club & kantine)
 • Communicatie (toesturen clubblad, uitnodigen jaarvergadering etc.)
 • Aanmelding bij het KNKV
 • Deelname aan evenementen (palentoernooi, jeugdactiviteiten etc.)
 • Afhandeling van contributie
 • Opname van videobeelden van wedstrijden
 • Foto’s en video’s van evenementen

De AVG grondslag voor het gebruik van deze persoonsgegevens is:

 • Aangaan van een overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij  o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Incasso akkoord
 • Lidnummer KNKV;
 • Contactgegevens ouders;
 • Pasfoto;
 • Medische gegevens i.v.m. deelname aan Pinksterkamp

Delen van persoonsgegevens met derden

Sporting West verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die je aan ons geeft worden gedeeld met het KNKV voor deelname aan de competitie en verder niet aan derden verstrekt.

Fotomateriaal slaan wij op onze Flickr account. Flickr is een in Canada gevestigd bedrijf, onze foto’s worden dus buiten de EU opgeslagen, eenzelfde geldt voor Videomateriaal hetgeen wij opslaan op Youtube. Youtube is een onderdeel van Google Inc.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op het inschrijfformulier. Binnen de systemen van de KNKV (Sportlink en de bijbehorende app) zijn speciale beveiligingsmaatregelen getroffen hoe om te gaan met minderjarige deelnemers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sporting West bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor historische doeleinden (reünies, bijeenkomsten etc.) ongelimiteerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sporting West gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast  maken we gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sporting West maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namen Sporting West van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de door ons gebruikte digitale systemen;
 • Van de gegevens in Sportlink worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AKC Sporting West en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sportingwest.com.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door Sporting West? Dan kun je een e-mail sturen naar privacy@sportingwest.com.

Laatste update van deze privacyverklaring: 27-9-2018