Visie Sporting West/Bonarius.com

Sporting West/Bonarius.com is een korfbalvereniging in Amsterdam waar plezier en prestatie hand in hand gaan zowel op sportief als sociaal gebied. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt en dat men kan deelnemen aan sport- en andere activiteiten. Leden en bezoekers leven geldende gedragsregels na en spreken anderen hierop aan als dit niet het geval is om het binnen en buiten het veld plezierig te houden. Wij staan open voor andere activiteiten die de (sociale) verbinding met en in de buurt versterken en waarmee we een duidelijke plek in de buurt verwerven.

Om een plek te hebben waarin plezier en prestatie centraal staan, is het voor Sporting West/Bonarius.com essentieel om leden te werven en te behouden. Een gezonde opbouw van onze vereniging in met name onze jeugdafdeling is hierbij van belang. Binnen de jeugdafdeling is er ruimte voor jeugdspelers om zich te ontwikkelen als (sociale) korfbalspelers in breedte- en wedstrijdkorfbal. Ook voor seniorenleden is het mogelijk om zich nog verder te kunnen ontwikkelen binnen breedte- en wedstrijdkorfbal. Om dit alles te kunnen realiseren zijn voldoende kaderleden en vrijwilligers nodig. Sporting West/Bonarius.com hecht veel waarde aan de inzet van kaderleden en vrijwilligers en probeert het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te faciliteren, zo plezierig mogelijk te maken en op regelmatige momenten te belonen. Daarnaast stimuleren wij vrijwilligers om zich verder te bekwamen in hun taak door bijvoorbeeld cursussen te volgen.

Wij zijn een financieel gezonde vereniging en willen dat graag blijven. We hebben verschillende bronnen van inkomsten en proberen deze te behouden danwel uit te breiden. Bij uitgaven houden we rekening met de draaglast van de vereniging en een te verantwoorden verdeling over en binnen de afdelingen.

Binnen Sporting West/Bonarius.com willen we open, transparant en doelgericht besturen. We vinden het belangrijk dat leden betrokken zijn bij de vereniging en bij diverse praktische en bestuurlijke vraagstukken. Het is voor de vereniging van belang dat de korfbalsport in Amsterdam en directe omgeving kan worden beoefend. Wij zoeken daarom de samenwerking met het KNKV, andere (Amsterdamse) korfbalverenigingen, de Gemeente Amsterdam en andere belangrijke partners.