Corona & korfbal

Beste leden van Sporting West/Bonarius.com

Zoals je weet hebben wij allemaal nog steeds te maken met de maatregelen die moeten worden genomen in verband met de corona richtlijnen.

Omdat wij jullie graag als bezoeker/speler verwelkomen informeren we je vooraf over de regels op ons complex.

Naast de regels vanuit de Rijksoverheid (geen bezoek bij ziekte, hoesten en niesen in de elleboog, geen handenschudden en 1,5 meter afstand (buiten het veld)) willen wij alle spelers vragen om voorafgaand aan de wedstrijd de handen te wassen in de kleedkamers en gebruik te maken van de desinfectie spray bij het betreden van het veld.

Onze kleedkamers zijn tijdens wedstrijden geopend, maar daar dient wel de 1,5 meter richtlijn in acht te worden genomen. Daarnaast het verzoek om de ruimte netjes achter te laten na gebruik.

Om eventueel contactonderzoek van de GGD makkelijk te maken vragen wij ook om jezelf en/of je team in te schrijven via onze Check-In pagina. Deze check-in is ook aangeraden voor supporters en stafleden.

Met deze maatregelen hopen wij goed invulling te geven aan de richtlijnen vanuit de overheid en wensen we jou een fijne tijd bij onze vereniging.

Wil je ons hele protocol lezen? Protocol verantwoord sporten bij Sporting West 6.4

Namens het bestuur van Sporting West/Bonarius.com dank voor je medewerking.

Vragen? Mail naar: info@sportingwest.com

We gaan weer trainen, welkom terug allemaal.Een klein berichtje om jullie op weg te helpen als je weer bij de club bent. Veel plezier en tot snel.

Geplaatst door AKC Sporting West/Bonarius.com op Dinsdag 5 mei 2020

Q&A

Waarom starten we pas 6 mei?

In de basis gaat gezondheid voor sport. Tijdens het samenstellen van het protocol waren er naast de Corona beperkende maatregelen ook veel praktische problemen. De palen stonden nog in de hal (welke momenteel bezet is door daklozen), de kantine moet worden uitgerust met de juiste posters en instructies, desinfectiematerialen en schoonmaakroutes moeten worden bepaald etc.

Daarnaast was het ten tijde van de aankondiging nog niet helder hoe de korfbalspecifieke regels zouden uitpakken. Daarom is gekozen voor een glijdende start zodat iedereen kan wennen en we zaken die niet goed lopen snel kunnen aanpassen.

Is het huidige trainingsschema voor onbepaalde tijd?

Het bestuur zal in de aankomende periode kijken hoe het trainen weer gaat. Op basis daarvan zal er in overleg met de trainers worden gekeken of het mogelijk is de trainingen weer uit te breiden.

Waarom is er nu maar 1x in de week 1 uur trainen?

Het is voor iedereen wennen, daarom hebben we als bestuur gekozen om te starten met een overzichtelijk schema. Als blijkt dat er meer behoefte is om te trainen en het ook in te vullen is zullen we het schema in overleg met de trainers uitbreiden. Daarnaast is 1 uur trainen geven voor de groep 13 tot 18 jaar intensief, omdat de 1,5 meter regel in acht moet worden genomen.

Ik heb een kindje in mijn team die ouder of jonger is dan de rest, wat nu?

Jonger is niet zo’n probleem, mits de 1,5 meter regel in acht wordt genomen bij de groep 13 t/m 18 jaar. Met andere woorden een 12 jarige kan meetrainen met een oudere groep.

Een oudere (13 t/m 18) kan niet meetrainen met een jongere groep. Daarnaast is de eindleeftijd 18 jaar, hierdoor kan het voorkomen dat een jeugdlid nu niet mee kan doen. Die eindgrens is absoluut.

Waarom starten we zo verspreid?

De reden om te spreiden is om te kijken hoe het in de praktijk gaat. Daarnaast zijn er nog veel praktische problemen. Je kunt hierbij denken aan zorgen voor voldoende schoonmaak en desinfectie middelen. Daarnaast willen we voor het overzicht geen gemixte leeftijdsgroepen op het veld.

Ook krijgen wij mogelijk nog te maken met het gebruik van de kantine voor de BSO (KidsActief). De scholen gaan per 11 Mei ook weer starten. We houden hier nu vast rekening mee en willen voorkomen dat er teveel verkeer tegelijk op en rond het veld is.

Lopen we extra risico vanwege de locatie in het Westerpark?

Het is duidelijk dat onze zo geprezen locatie juist nu voor extra uitdaging zorgt. Op het moment van trainen dienen anderen zich van het veld te verwijderen, dat is altijd al zo geweest. Juist de Corona coordinator kan dit organiseren zodat de trainers zich bezig kunnen houden met de trainingen.

Ook dient iedereen zich te realiseren dat juist door de open ruimte handhaving regelmatig langs zal komen. Kortom zorgvuldigheid bij de uitvoering van dit plan is noodzakelijk.

Hoe kom ik een oefenstof met de 1,5 meter regel?

Dit is een uitdaging. Er zijn ondertussen al veel initiatieven op internet te vinden. Onder andere het grote korfbalboek heeft een aantal filmpjes uitgegeven (LINK).

Daarnaast zul je terug moeten naar de basis, denk aan veel schot oefeningen, gooi en vang techniek, doorloopballen uit de ruimte, looplijnen, opbrengen van de bal naar het aanvalsvak etc. Je kunt eventueel aan de trainerscoördinator om extra hulp vragen. Maar deel ook je oefeningen met elkaar.

Wat is de rol van de Corona coordinator nu precies?

De Corona coördinator moet overzicht houden om de maatregelen uit het protocol. De trainers moeten vooral training geven en daarnaast de coördinator assisteren bij desinfecteren van de materialen, het opruimen hiervan en tijdens de training de kinderen goed uit elkaar houden (alleen 13 t/m 18 jaar).

De trainers hoeven zich niet bezig te houden met het verspreiden van de fietsen, het handen wassen etc. Daarnaast is de coördinator er om eventueel het gesprek te voeren met ouders, parkwacht, politie etc.

Kan iedereen een Corona coördinator zijn?

Ja dit kan en dit is ook wenselijk. Echter voor de eerste weken zal dit worden opgepakt door niet trainers. Juist om de druk bij de trainers weg te halen omdat die al genoeg uitdaging hebben de jeugd weer leuk bezig te houden met de eventuele beperkingen per leeftijdscategorie. Daarna zullen we gaan kijken voor een meer permanente invulling zolang de maatregelen actief blijven.

Waarom wassen we toch ook nog handen op de vereniging?

Er is wat tegenstrijdigheid in de verschillende adviezen vanuit het KNKV, het NOC-NSF en het RIVM. Met name de laatste adviseert altijd voor een activiteit handen te wassen. Daarom hebben wij dit advies overgenomen. De coördinator moet zorg dragen voor een helder beleid bij het handen wassen en de juiste desinfectie na iedere groep.

Hoe zijn ouders geinformeerd?

Er is op 29-4 een e-maling gedaan naar alle leden van de vereniging met een verwijzing naar het protocol. Het kan zijn dat ouders vragen hebben, deze kunnen worden beantwoord via de trainer of neer worden gelegd bij het bestuur of de JC. Als het een vraag is voor algemeen belang zal deze worden opgenomen in de Q&A.

Waar laten kinderen hun waardevolle spullen?

In basis vragen we om zo min mogelijk mee te nemen. Maar mochten er toch zaken moeten worden bewaard, dan kunnen die in de kleedkamer worden gelegd. De Corona coordinator zal de deuren altijd sluiten als de kleedkamer zonder toezicht is. Helaas is het niet toegestaan de kantine hiervoor te openen.

Ik heb al toegezegd dat iemand mocht meetrainen en nu?

Die mag gewoon meedoen. We hebben voorlopig nog geen wervingsactiviteiten, maar kinderen die al bekend zijn kunnen gewoon aansluiten. Het is wel handig ze van te voren te informeren over de regels.

Wanneer starten we weer met de werving?

2 weken na de start van de trainingen (6 mei) hebben we opnieuw overleg en zullen we bepalen of het mogelijk is de wervingsactivitreiten (kangoeroeclub, kleuterkorfbal etc.) weer op te starten.

Ik denk dat ik mogelijk corona heb wat nu?

Als jeugdlid dien je volgens het protocol thuis te bliijven, ook als iemand anders in je familie klachten heeft. Als trainer volg je dezelfde route echter is er sinds kort de moglijkheid om je te laten testen.

Voor trainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in het onderwijs en in de kinderopvang. Als een trainer minimaal 24 uur klachten heeft dan kan de trainer contact opnemen met de GGD. Het bericht van de Rijksoverheid vind je hier.

 

Deze Q&A zal regelmatig worden bijgewerkt.

Laatste update 06-5-2020