Opzeggingsformulier

Jammer dat je ervoor kiest om je lidmaatschap op te zeggen bij AKC Sporting West/Bonarius.com. Je kunt onderstaand formulier gebruiken om je afmelding compleet te maken.

Heb je vragen? Mail dan naar secretaris@sportingwest.com

LET OP: Een e-mail naar de secretaris is geen opzegging meer. Het formulier is de enige juiste manier om je lidmaatschap op te zeggen.

LET OP: Opzegging dient te geschieden voor 31 mei van het lopende seizoen. Opzegging na 31 mei betekent dat tot aan het einde van het nieuwe seizoen de contributie verschuldigd blijft.

    Afmelden als lid
  • Wil je wellicht je lidtype veranderen? Kies dat dan hier:

  • Handtekening:
    Ondergetekende bevestigt hierbij de opzegging van zijn lidmaatschap bij AKC Sporting West.

    Door het bevestigen van dit formulier zeg je je lidmaatschap op bij de leukste korfbalvereniging van Amsterdam!

    We hopen dat je een leuke tijd bij de vereniging hebt gehad. Misschien dat we je in de toekomst nog een keer mogen verwelkomen.